Přednášky

2002

2003

 
    Berounská univerzita

 

 

     Program čtvrtého ročníku přednášek Berounské univerzity pro Vás připravuje občanské sdružení „Hýskov – tady jsme doma“ za podpory Městského úřadu v Berouně senátora Ing. J. Rückla.

 

      Když chtěl v osmdesátých letech 19. století přední český nakladatel, berouňan Jan Otto, prezentovat v soustavné podobě nejvýraznější výsledky české vědy a poznání, rozpracoval projekt podnes nejobsáhlejšího sedmadvacetidílného naučného slovníku. Toto troufalé přirovnání s dnešní Berounskou univerzitou je oprávněné potud, že se rovněž v jejim rámci daří přivádět do Berouna elitu české vědy, špičkové odborníky nejrozmanitějších zaměření, představovat zde nejúspěšnější výsledky jejich práce a seznamovat s nimi pestrý okruh posluchačů. Již třetim ročníkem pokračuje letos cyklus populárně vědných seminářů, každoročně otevírány ve formě kulturního grantu MU v Berouně a za podpory senátora ing. J. Rückla. Co dva měsíce se setkáváme v průběhu školního roku v prostorách zasedacího sálu radnice, abychom nahlédli do světa poznání. Již jedenáct setkaní od března 2000, z nichž účastníci, věříme, neodcházeli zklamáni. Jako každá řádná univerzita, snaží se i ona berounská nabídnout svým adeptům a posluchačům co nejúplnější přehled po nových směrech, jimiž se lidské poznaní ubírá. Výběr jednotlivých témat uzpůsobujeme čtyřem obecným zásadám - při sestavování programu každého ročního cyklu se snažíme předjímat výrazná výročí  (semináře věnované výročím narozeni J. Seiferta a J. Preislera a příslušné přednášky literárního historika J. Brabce a historika uměni P. Wittlicha); další okruh představuji přednášky k očekávaným událostem, u nichž lze předpokládat obecnou diskusi (velká konjunkce a vystoupeni astronoma J. Grygara); daří se podchycovat rovněž aktuální témata, reagující na širší společenskou debatu (problematika islámského fundamentalistu v přednášce islamisty L. Kropáčka, jaderné elektrárně Temelín a využití jaderné energie věnoval svou přednášku jaderny fyzik F. Janouch, o možnostech a záludnostech klonování přednášel genetik V. Nečas); a konečně představujeme velké výzkumné projekty českých výzkumníků a cestovatelů (rozsáhlé archeologické výzkumy v Abu Siru vedl a v Berouně prezentoval egyptolog M. Werner, své cestopisné poznatky z expedic za prameny Amazonky pak hydrolog B. Jánský). S potěšením můžeme konstatovat, že cestu do Berouna vážili rovnež špičkový odbornici, kteří navíc současně patří k čelním funkcionářům české vědy. Tak jsme mohli v Berouně přivítat předsedkyni Akademie věd ČR H. Illnerovou (biorytmy člověka a savců), děkana Fakulty humanitních věd UK filozofa J. Sokola (člověk a jeho vztah ke světu) či již zmiňovaného proděkana Přírodovědecké fakulty UK B. Janského.

     Pestrost ve výběru témat, rozmanité a velmi zajímavé doprovodné audiovizuální dokumenty, jimiž jednotliví aktéři doplňují své přednášky, bohatá diskuse a bez výjimky nejlepší odbornici na danou problematiku, to je to, čím se Berounská univerzita může po několika letech své činnosti pyšnit a co by ráda udržela i do budoucna. Zda se jí to daří, můžete sami posoudit na nejbližších seminářích v říjnu a prosinci t.r., na nichž nám V. Horák přiblíží možnosti a chiméry kolem lékařského postupu devitalizace, na poslednim letošním setkání se nám snad poštěstí přivítat v Berouně dalšího filozofa, tentokrát Erazima Kohaka.

     Za Berounskou univerzitu se těším na setkání s našimi stálými posluchači i novými návštěvníky.

Vratislav Doubek

Tento článek vznikl v r. 2002 pro publikaci Městského úřadu v Berouně "Můj Beroun".

 

Přehled přednášek v roce 2002:

1. říjen – od 17 hod v budově Obchodní akademie v Berouně, V. Horák – Možnosti a chiméry kolem lékařského postupu devitalizace

     3. prosinec - Jak žít a přežít. Člověk a svět. Etika soužití“. Od 17 hod v prostorách Muzea Českého krasu v Berouně, Husovo nám. 87. Přednáška filosofa Erazima Kohaka, profesora Karlovy univerzity v Praze a univerzity v Bostonu,
 pohybujícího se na pomezí ekologických úvah trvale udržitelného života a existenciální filosofie.

 

Přehled přednášek v roce 2003:

 

Únor - přednáška RNDr. Petra Dobrovolného na téma „Přírodní katastrofy v Čechách od 16. století a jejich důsledky“

Duben - přednáška Radko Pytlíka na téma „Jaroslav Hašek a Josef Švejk“

Červen - přenáška PhDr. Milana Kuny na téma „Václav Talich“

Říjen - přednáška RNDr. Miloše Anděry na téma „Živočichové v našich lesích“

Prosinec - přednáška Doc. Lubomíra Tyllnera na téma „Vánoční zvyky a slavnosti“

 

 

© Občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA 2003