*************************

3. číslo

říjen 2003

občasník

zdarma

*************************

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vydává občanské sdružení Hýskov - tady jsme doma

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Textové pole: V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

   Loutkové představení
   Tvrďák
   Informativní vývěska
   Rekonstrukce kostela 
   Stromky pro Berounku
   Výtvarný kroužek v MŠ

Vážení čtenáři,

Když jsme před rokem přemýšleli, jak tento občasník nazveme, padlo slovo „Tajdom“, jako nenásilná zkratka názvu občanského sdružení Hýskov-tady jsme doma. Jak se ukázalo, byla volba správná, neboť zkratka je natolik jednoduchá a zapamatovatelná, že už sdružení jako celek snad nikdo nenazve jinak, než právě „Tajdom“. Nevžil se však jenom název, ale i organizace jako taková, pro někoho s poněkud nereálnými cíli překračující jeho možnosti, pro jiného jako součást každodenního života obce a jejího okolí. Plníme tedy s odstupem několika měsíců milou povinnost shrnout dění v uplynulém období, ale také nahlédnout do dní příštích a budeme se společně těšit na plánované akce.

Petr Resch, šéfredaktor

 

Loutkové představení

Pro nejmenší hýskovské děti uspořádalo občanské sdružení Hýskov – tady jsme doma v hýskovské základní škole 15. března 2003 loutkové představení Tygřík Péťav podání Divadla u staré herečky. Výtěžek této benefiční akce byl poslán na fond rekonstrukce hýskovského kostela.

 

 

Nástěnka

20. 6. 2003 byla slavnostně odhalena na návsi (vedle bývalé pošty) informativní vývěska občanského sdružní Hýskov – tady jsme doma. Také zde bychom rádi informovali širokou veřejnost o našich aktivitách.

 

v           7. červen 2003     Tvrďák

 

 

      Již před sedmi lety vznikl bláznivý závod „Tvrďák“, který za tu dobu prošel mnoha změnami, ten letošní byl však velkým krokem vpřed. Kromě horolezců TJ Lokomotivy Beroun se pořádání ujalo také občanské sdružení Hýskov-tady jsme doma a možná i tenhle fakt přispěl ke zkvalitnění trasy, lepšímu organizátorskému zabezpečení, ale i hodnotnějším cenám. Navíc se na startu objevilo několik excelentních borců, skutečných „tvrďáků“. Vždyť posuďte sami: 200 metrů plavání, 4 kilometry běhu, 40 kilometrů na kole v terénu a několik terénních vložek, a to všechno za neuvěřitelný čas vítěze 2 hodiny a 22 minut. Jak že ten sedmý ročník tedy probíhal?

  Sraz v sobotní dopoledne 7. června na hýskovském jezu. V tuhle hodinu tu je ještě klid a tak bylo možné s dvacítkou účastníků zhruba probrat nástrahy trasy a vysvětlit nutné podrobnosti. Vlastní start kolem půl jedenácté, kdy chlapi „zaklekli“ do startovních oblázků vymletých proudem divoce se řítící vody letos poměrně plné řeky Berounky; mladická kategorie startovala nad jezem a děvčata letos bez plavání. Připravit, pozor, start! Dívky vybíhají, mladící plavou a chlapi se derou do vln rozběsněného hýskovského jezu. Někteří s přehledem zdolávají, jiní nevolí ideální trasu a proud je neustále strhává zpět. Nejhůř je na tom Michal Hlaváč, který se na hranu jezu dostává v okamžiku, kdy se ostatní už obrací u bojky v polovině plavání.

  Výjezd na Zdejcinu je v tom vedru děsivý, ale už se začíná tvořit čelo závodníků, které na občerstvovací stanici ve Svaté – po přejetí Dědu a prosvištění Hudlicemi – doráží takřka současně. Na dvojici z Karlových Varů Jan Skoček, Jan Rieger a místního obhájce loňského vítězství Adama Voldána se dotáhl Michal Hlaváč a všichni okamžitě vyráží na běžecký úsek směr Vraní skála. Běh toho na špici moc nezměnil a vedoucí kvarteto se kolmo pere dál. Nutno podotknout, že cesta je vylepšena speciálními vložkami v podobě získávání razítek, jež jsou v naprosté většině umístěna kdesi ve větvích stromů. Popravdě řečeno jsem se domníval, že jejich slézání bude zpestřením a víceméně kontrolou, že si závodníci trasu nezkracují, ale ukázalo se, že právě tahle specifika odlišují Tvrďáka od ostatních závodů podobného typu, neboť předposlední razítko výrazně zamíchalo pořadím.

  Po poměrně rychlých kilometrech vedoucích ze Svaté k Leontýnskému zámku, dále směrem na Žloukovice a přes Nižbor, dorazil do cíle na prvním místě Jan Skoček, těsně sledován Michalem Hlaváčem. Michal však již před cílem oslavoval vítězství, neboť věděl, že jeho soupeř nezískal právě ono předposlední razítko, umístěné asi v šestimetrové výšce na habru (tímto se omlouvám všem, jež jsem zmátl označením stromu bukem), za což dostal penalizaci deset minut. A tak se před Honzu Skočka posunul i v té chvíli nic netušící Adam Voldán, který se do cíle přiřítil s devítiminutovou ztrátou. Bramborová pozice zbyla na Honzu Riegra, jehož zradila na trase technika, dvakrát píchnul.

Pak už se to trousilo postupně až do rekordního času šesti a půl hodiny, tedy více než čtyřhodinové ztráty na vítěze. Veliké ztráty však většinou nebyly způsobeny fyzickou nezralostí závodníků, ale chabým orientačním smyslem, jež některé zařadil do kategorie „houbaři“. O něco lépe ze dvou zúčastněných bloudících dívek na tom byla Hanka Fantová. Mezi mlaďochy jasně vévodil Jakub Rumler, který by v mužské kategorii skončil někde kolem pátého až sedmého místa (není možné říci s určitostí, protože trasa mlaďochů byla v závěru poněkud lehčí).

Následovala formalita v podobě vyhlášení a příjemné likvidování vynikajícího guláše. Koupel v Berounce nás osvěžila natolik, že jsme s asi polovinou zúčastněných poseděli a popěli asi do půlnoci u ohýnku s nezbytnými buřty.

Věřím, že se všem „Tvrďák“ líbil a svou účastí ozdobí i další ročníky, které proběhnout tradičně první červnovou sobotu. Podrobnější informace získáte na webové stránce www.hyskov.cz nebo u berounských horolezců.

 

Není  nám  lhostejné  kde  žijeme

Nedá nám to a chceme reagovat na článek pana Perglera otištěný v Hýskováčku 5/2003. Samozřejmě i my vidíme, že naši obec trápí řada problémů a ani nám nejsou lhostejné, chceme je pomoct řešit. Právě proto také vzniklo občanské sdružení Tajdom.

  Je ale věcí názoru, zda začít u kopřiv a bezinek v ulici Nová, jak nám radí pan Pergler nebo u chátrajícího kostela, jak jsme se rozhodli my. Naše iniciativa opravdu nepramení z nepochopení nebo slabé vůle pomoci si sami, jak nám autor článku podsouvá. Naopak! Myslíme si, že kostel je historickým a kulturním dědictvím každé obce, Hýskov nevyjímaje, a zaslouží si pozornost.

  Navíc cílem našeho sdružení není jen zvelebení kostela. Vloni jsme např. uspořádali adventní slavnost, připravujeme Berounskou univerzitu, každoročně se podílíme na úklidu obce včetně jarního čištění Libinského potoka, spolupracujeme s mateřskou školkou. Letos jsme uspořádali pochod Tří Králů, sportovní akci Tvrďák, loutkové představení pro děti a výtvarný kroužek. Opět připravujeme Hýskovský advent. Koneckonců o naší činnosti veřejnost informujeme na vývěsce na návsi, v tomto našem občasníku TAJDOM a na www.hyskov.cz

  Proč tedy ta uštěpačná ironie ve Vašich řádcích? Nechceme se s nikým poměřovat, kdo je tu déle nebo více doma. Jednoduše…cítíme tu domov a chceme pro něj něco udělat.                                     

Jitka Fialová za OS  TAJDOM

 

Rekonstrukce     kostela

 

Milí sousedé, rádi bychom Vás touto cestou opět informovali o posledních změnách v projektu rekonstrukce hýskovského kostela. V září se konečně pohnuly ledy, když se nám podařilo dokončit nezbytný formální předpoklad – uzavřít příkazní smlouvu s vlastníkem objektu, železenskou farností. Třetího září podepsala dokument poslední zúčastněná smluvní strana – Pražské arcibiskupství -, čímž smlouva vstoupila v platnost. Na jejím základě přechází správa kostela Narození Panny Marie na naše občanské sdružení. Délka platnosti smlouvy (jejíž text naleznete na informativní vývěsce sdružení nebo www.hyskov.cz) a tedy naší správy bude závislá od postupu prací a přirozeně od našich finančních možností.

Co se letos zdařilo? Na základě jednorázového daru ve prospěch rekonstrukce kostela ve výši 30 000,- Kč mohlo být zadáno architektu Ing. L. Udatnému vypracování stavební a projektové dokumentace. Důkladně a přehledně zpracovanou dokumentaci jsme skutečně obdrželi na jaře letošního roku. S jejím obsahem a záměrem jsme  seznámili vedení obecního úřadu, celá dokumentace je na požádání k dispozici rovněž všem ostatním zájemcům u p. Doubka (č.p. 202).

Jak si někteří z Vás možná povšimli, pracovní ruch se dotkl již i samotné budovy kostela. Nejednalo se prozatím o rekonstrukční práce, ale o důsledek jednání farnosti se zástupci mobilního operátora Oskar. S touto firmou byla uzavřena smlouva o pronájmu věžičky kostela, kam Oskar umístil své telekomunikační zařízení. Poplatky za tento pronájem v roční výši 60 000,- Kč budou rovněž převáděny na účet  projektu rekonstrukce stavby. Ačkoli smlouva byla uzavřena teprve v průběhu června, přinese do naší pokladny ještě letos asi  25 000,- Kč.

Vedle již uvedeného jednorázového daru se podařilo na našich kulturních akcích a sbírkách shromáždit dalších úctyhodných 22 779,- Kč. V následujícím období tak můžeme investovat do rekonstrukce stavby cca 50 tisíc korun. Do výše těchto prostředků byly také zadány první práce na osazení nové vstupní brány budovy. Vedle finančních zdrojů jsme obdrželi také nabídku firmy Alfa-Lighting manželů Piecykových na bezplatné poskytnutí osvětlovacích těles  pro interiér budovy kostela. Jestliže se podaří všechny předpokládané úpravy provést včas, mohli bychom novou bránu a osvětlení budovy představit již v průběhu prosincového Hýskovského Adventu.

I touto cestou všem dárcům a sympatizantům děkujeme.

Vratislav Doubek

 

 

STROMKY PRO BEROUNKU

 

Před časem přišlo naše sdružení s návrhem připomenout si smutného výročí povodně na Berounce doplněním poničené aleje podél řeky na dolním konci Hýskova (ulice Na Krétě a výjezd směrem na Beroun). Když jsme před několika měsíci rozšiřovali výzvu Stromky pro Berounku, nikdo nemohl tušit, jakou vyvolá odezvu. Porůznu se ozývaly spíše skeptické hlasy o nechuti lidí dávat peníze na obecně prospěšné aktivity a zbytečnosti orání cizích políček. Zvláště poslední varování bylo příznačné, zříkalo se totiž  podstaty dobrovolných aktivit, ochoty přispět tam, kde je to potřebné, a to i bez ohledu na postoj a zodpovědnost nejrůznějších správních orgánů. Je jen dobře, že se opět našlo dost lidí, kteří odmítli čekat, až se kompetentní instituce, v tomto případě Povodí Vltavy, dobere v nápravách škod až k vysazení několika stromů, jež vyrvala loňská velká voda ze stromořadí pod Hýskovem. Tak jako byla nedělitelná zkušenost z loňských tragických povodní, tak nedělitelné jsou následky, které po nich zůstaly. Především pak v místech, která náleží k často vyhledávaným a dokumentují vzhled celé obce.

Výnos sbírky na nové stromky činí k dnešnímu dni celkem 5800,- Kč. Tato suma nám umožnila objednat v zahradnickém centru Conica ve Všenorech celkem čtyři stromky, kterými doplníme narušené stromořadí. Na doporučení znalců budou zakoupeny odolnější dřeviny, nežli jsou stávající topoly, a sice olše. V druhé polovině měsíce října zaměstnanci Povodí Vltavy upraví celý prostor pro osázení nových stromků.

Děkujeme všem dárcům, s jejichž přispěním můžeme navrátit berounskému břehu jeho původní zeleň. Pokud i Vám záleží na vzhledu naší obce a rádi byste se aktivní podíleli na jeho úpravě, přijďte pomoci zasadit nové stromky v sobotu 1. listopadu ve 14,00 hodin. (Nářadí s sebou!)

 

Výtvarný kroužek v MŠ Hýskov

 

Od 9. září 2003 probíhá jednou týdně v mateřské škole Ledňáček výtvarný kroužek pod vedením paní Jakůbkové, Kohoutové a Králové, který je materiálně podpořený sdružením. Jedná se o jakousi přátelskou službu školce, která tuto aktivitu zahrnula do vlastního učebního plánu. Vedoucí kroužku nejsou honorovány, pedagog z mateřské školy je na hodině přítomen. Úhrn informací pro rodiče o organizaci kroužku byl sepsán do několika bodů. Podle jednoho z bodů a také dohody s paní ředitelkou školky budou vybrané práce z výtvarného kroužku prezentovány na výstavě pořádané naším sdružením. Ostatní dílka budou vrácena autorům, tj. dětem.

Děti vytvářejí nenapodobitelná umělecká díla s fantazií a prostotou jim vlastní a byla by škoda je nevystavit.

Na hodinách si děti zkoušejí různé výtvarné techniky. Do programu kroužku chceme zařadit malbu na sklo akrylovými barvami, skleněnou mozaiku i postupy imitující sklotechniky jako je „vitráž“ z barevných průhledných plastových fólií. Tyto techniky vyžadují kromě profesionálního přístupu i materiální zázemí a to nám právě sdružení poskytlo.

Děkujeme za dary, i za případné náměty a nápady na výtvarnou činnost.

  Barbora Jakůbková

 

 

Kalendář akcí

pro 2.polovinu roku 2003

 

v         8. říjen 2003 Berounská univerzita: přednáška RNDr. Miloše Anděry na téma „Živočichové v našich lesích“. Přednášky Berounské univerzity se konají v zasedací síni Městského úřadu v Berouně vždy od 17 hod.

 

v         1. listopad 2003 ve 14 hod Stromky pro Berounku  - sázení nových stromků (Nářadí s sebou!), viz článek v tomto čísle

 

v         2. prosinec 2003 Berounská univerzita: přednáška Doc. Lubomíra Tyllnera na téma „Vánoční zvyky a slavnosti“. Přednášky Berounské univerzity se konají v zasedací síni Městského úřadu v Berouně vždy od 17 hod.

 

v         13. – 14. prosince 2003  Hýskovský advent – prodejní výstava, která bude zakončena benefičním koncertem pražského sboru pod vedením Libora Sládka. Výtěžek této akce bude věnován ve prospěch rekonstrukce hýskovského kostela Narození Panny Marie

 

v         26. prosince 2003přijďte si zazpívat koledy v podvečerních hodinách do hýskovského kostela

 

 

Více se dočtete na stránkách www.hyskov.cz

 

NABÍZÍME INTERNETOVOU PREZENTACI PODNIKATELŮ A FIREM NA WEBOVÉ STRÁNCE

 www.hyskov.cz

 

__________________________________________

Vydává občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA. Registrováno MK ČR E 14286. Redakce: Petr Resch, Hýskov 196, tel: 311635240, e-mail: tajdom@hyskov.cz http://www.hyskov.cz,  číslo účtu u Komerční banky Beroun: 51-4864330267/0100

 

©2003 Občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA