H ý s k o v s k ý    a d v e n t

2002

 

Občanské sdružení "Hýskov - tady jsme doma"
pořádalo ve dnech 21. - 22. prosince 2002
"Hýskovský advent", zahajovací akci

projektu na obnovu hýskovského kostela

Narození Panny Marie.

V prostorách kostela byla v těchto dnech

zpřístupněna prodejní výstava uměleckých děl

místních výtvarníků Jitky Sladké-Budínské,

Vladimíra Izbického, Barbory Jakůbkové, fotografa Viktora Sýkory,

dětí z hýskovské mateřské školy a šikovných hýskovských občanů.

Na závěr vystoupil pěvecký sbor SLAVOŠ.

Výtěžek akce bude věnován na rekonstrukci kostela Narození Panny Marie v Hýskově.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    © 2002 Občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA