Rekonstrukce kostela

 narození panny marie 

hýskov

 

číslo účtu u KB Beroun: 51-4864330267/0100 variabilní symbol 100 

 

Stav fondu na rekonstrukci:

 

 Příjmy 

 

Náklady

prodejní výstava Advent 2002

4.400 Kč

 

Provizorní oprava střechy 10/02

Nepeněžní dar

 

Výtěžek dobrovolné sbírky Advent 2002

   7.898 Kč

 

Projektová dokumentace 3/2003

Nepeněžní dar

Farnost Beroun

Peněžní dar (pí. Krejčová)          

200 Kč

 

Osvětlení – 11/03

Nepeněžní dar

manželé Piecykovi

Výtěžek veřejné sbírky v kostele 2003

9.181 Kč

 

Signalizační zabezpeč.zařízení 2004

Nepeněžní dar

Jan Sohar

sbírka-dětském představení 5/03

500 Kč

 

Vstupní dveře 11/03

21 249 Kč

 

Peněžní dar (pí. Doležalová)

1 000 Kč

 

Žádost o Grant na přemístění kříže

491 Kč

 

Farnost Železná – pen. dar 2003

30 000 Kč

 

Žárovky  11/03

390 Kč

 

Výtěžek Advent 2003

31 580 Kč

 

Svíce Advent 12/03

196 Kč

 

Peněžní dar (A. Sum) 12/2003

1 000 Kč

 

Výpisy z listu vlastnictví+ověření

270 Kč

 

Výtěžek veřejné sbírky v kostele 2004

2 112 Kč

 

Elektroinstalace 2004

65 000 Kč

 

Farnost Železná – peněžní dar 2004

100 000 Kč

 

Zaslepení bočních dveří (mat+práce) 2004

18 005 Kč

 

Výtěžek Advent 2004

4 271 Kč

 

Boční dveře (výroba+instalace) 2004

23 502 Kč

 

Peněžní dar (Hrdinovi) 12/2004

5 000 Kč

 

Náklady Advent 2004

1 905 Kč

 

Příjmy celkem

197 142 Kč

 

Výdaje celkem

131 008 Kč

 

 

 

 

 

 

Fond opravy kostela k 1. 1. 2005

66 134 Kč

 

 

 

Výtěžek veřejné sbírky v kostele 2005

543 Kč

 

Posouzení střešní konstrukce 2005

2 000 Kč

 

 

Farnost Železná – peň dar 2005

270 000 Kč

 

Lak na boční dveře

707 Kč

 

 

Výtěžek – div. Představení Buchty a loutky 4/2005

2 757 Kč

 

Provozní režie 2005

393 Kč

 

 

Výtěžek veřejné sbírky Advent 2005

4 158 Kč

 

Rekonstrukce věž 2005

394 999 Kč

+ 50 000 Kč Obec

 

Výtěžek dobr. Sbírky Půlnoční+koledy 2005

1 289 Kč

 

Výpis z LV pro účely dotace z FOP

150 Kč

 

 

Peněžní dar (Hrdinovi) 12/2005

3 000 Kč

 

Výdaje Advent 2005

3 002 Kč

 

 

Dotace z FOP Stř. Kraj 2006

90 000 Kč

 

 

 

 

 

Příjmy celkem 2005

371 747 Kč

 

Výdaje celkem 2005

401 251 Kč

 

 

Příjmy celkem kumulovaně

568 889 Kč

 

Výdaje celkem kumulovaně

532 259 Kč

 

 

 

 

 

 

Fond opravy kostela k 1.1.2006

36 630 Kč

 

 

 

Peněžní dar (Soukupová A.) 1/2006

500 Kč

 

 

 

 

Farnost Železná – peň. dar 2006

17 500 Kč

 

 

 

 

Výtěžek dobr. sbírka v kostele

300 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy celkem 2006

18 300 Kč

 

Výdaje celkem 2006

0 Kč

 

 

 

 

 

 

Fond opravy kostela k 31.1.2006

54 930 Kč

 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří přispěli „svojí troškou do mlýna“.

  Shromážděné finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci kostela, kulturní památky a architektonické dominanty obce, jejíž stav je žalostný.

 

©2002-2006 Občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA