Horolezecký kroužek dětí a mládeže

Petr Resch,

vedoucí kroužku

a předseda HO TJ Lokomotiva Beroun

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                           

 

 

                 Už pětiletou tradici má kroužek horolezectví dětí a mládeže, který organizuje horolezecký oddíl TJ Lokomotiva Beroun a finančně podporuje MěÚ Beroun. Nově je tato výchovně zájmová činnost podporována také občanským sdružením Hýskov-tady jsme doma a to nejen personálně, ale i hmotně.

                                                                                                                                                                              Za těch pět let činnosti se toho v našem kroužku příliš nezměnilo. V zimní období trénujeme společně na umělé stěně v hale TJ Lokomotiva, jakmile se dny prodlouží a vysvitne sluníčko, stává se místem našich setkání skalní oblast Alkazar na polovině cesty mezi Berounem a Srbskem. Ke členům kroužku máme jako vedoucí poměrně benevolentní přístup, samozřejmě za předpokladu dodržení všech bezpečnostních pravidel, ale všeobecně se dá říci, že nikoho k ničemu nenutíme a snažíme se, aby si děcka i ti starší našli sami cestu k tomu, co je baví. Horolezectví je totiž velmi specifický sport, který klade důraz na samostatnost a právě o tu se v co největší míře snažíme.

    V poslední době se vedení a výuce stále více věnují mladí lezci, kteří vlastně vzešli z prvních ročníků kroužku a i tím se dá demonstrovat, co všechno je možné se za těch pár let naučit. Tréninky se snažíme obohatit soutěžemi mezi jednotlivými členy, ale také účastmi na opravdových lezeckých závodech, ať již na berounské stěně, či jinde v Čechách. Vítaným zpestřením a zejména stmelením kolektivu je potom letní akce pořádaná na Ostaši. V této menší oblasti Polické pánve trávíme každý rok první srpnový týden lezením ve skalách, turistikou, výcvikem, hrami, ale třeba také zpěvem u večerního ohně.

                                                                                                                                                                              Nejmenšími členy našeho kroužku byly a vždy zřejmě budou děti horolezců. Ty se už od zhruba třech let pokoušejí napodobit své rodiče, a protože je lezení jedním z nejpřirozenějších pohybů člověka, je radost tato horolezčata na skále sledovat. Chodí sem však i děti předškolního věku, jejichž rodiče nikdy s lezením nic společného neměli, přítomnost maminky či tatínka na kroužku je však v těchto případech víceméně nutná. Za hranici, kdy je možné s dítětem pracovat bez přítomnosti rodičů, bych označil dle nátury dítěte zhruba sedmý až osmý rok věku. Horní hranice není vymezena vůbec a tak se u nás setkáváme i s dospělými, kteří mají prostě chuť okusit náš sport.

                                                                                                                                                                               Základní vybavení můžeme členům zajistit a jediným současným nákladem za chození k  nám je tedy pětisetkorunová cena za roční pernamentku za vstup na stěnu. Postupem času, jak míjejí narozeninové oslavy či vánoce, rozšiřuje se i výbava mladých lezců a ti se postupně stávají (zejména však díky narůstajícím zkušenostem) nezávislými na svých učitelích a po složení zkoušek a dovršení patnácti let se zařazují mezi plnohodnotné členy Českého horolezeckého svazu.

                                                                                                                                                                               Ve školním roce 2002/2003 probíhá kroužek každou středu od 17 do 18.30 hodin v hale TJ Lokomotiva, zhruba od konce dubna začneme chodit ven. Přihlásit se je možné kdykoli přímo na místě konání.