Referendum o přistoupení k Evropské unii

 

13. a 14. června tohoto roku jsme měli historicky poprvé možnost hlasovat v referendu. Občané České republiky se mohli vyjádřit k otázce přistoupení naší země k Evropské unii. Berounsko se jako celek ve výsledcích nelišilo příliš od celorepublikového průměru, když k volebním urnám přišlo 58,98% oprávněných voličů, z nichž 71,96% hlasovalo pro a 28,04% proti. Připomeňme, že v celé ČR se referenda zúčastnilo 55,2% voličů, pro bylo 77,3%, proti vstupu 22,7%. V našem regionu se také potvrdilo pravidlo, že vyšší volební účast byla na vesnicích než ve městech, jako příklad můžeme uvést Beroun s účastí 53,57% nebo Králův Dvůr (50,81%), zatímco v menších obcích přišlo volit více než 60% obyvatel.

 

Nás zajímají samozřejmě nejvíce výsledky z Hýskova. K urnám u nás přišlo 62,80% oprávněných voličů, z nichž vstup podpořilo 74,38%, „ne“ označilo 25,62% zúčastněných.

 

V okolních obcích vypadala hlasování následovně:

OBEC

ANO (%)

NE (%)

ÚČAST (%)

Beroun

73,93

26,07

53,57

Chyňava

73,19

26,81

61,50

Nižbor

74,73

25,27

67,35

 

Za rekordmany Berounska lze označit obyvatele Točníku, kde pro vstup hlasovalo 81,03%, naproti tomu nejméně se do Unie chce obyvatelům Trubské. Tam vstup podpořila těsná nadpoloviční většina (52,86%). Nejvyšší volební účast zaznamenali v Korně s 84,06% hlasujících, nejméně zajímalo referendum občany Litně, kde hlasovalo pouhých 47,54% oprávněných voličů.

 

Petr Resch