Tajemství  hýskovského   kostela

 

Každá budova, každé zákoutí má svá tajemství vepsaná desítkami i stovkami let. Čím více je ta která budova spojena s osudy lidí, tím zřetelnější jsou jejich stopy. Od projektantů a stavitelů, až po nejmenšího z těch, kteří rozvířili jeho prach. Jsou tajemství, která mají zůstat utajena, a jsou jiná, od počátku připravená k objevení. K oněm druhým náleželo rovněž tajemství hýskovského kostela Narození Panny Marie.

O jeho celkovou rekonstrukci místní občanské sdružení TAJDOM usiluje již řadu let. Mimo vstupní brány kostela se až do letošního roku všechny změny odehrávaly v interiéru. Práce postupovaly a budou postupovat vždy v závislosti na množství shromážděných prostředků. Teprve letos se podařilo získat dostatečnou sumu, abychom mohli zahájit rovněž rekonstrukci vnějšího pláště budovy. Ne však takovou, aby byla opravena celá nejohroženější část, její střecha. Výsledkem byl proto kompromis, na jehož konci stojí nová věž kostela, odpovídající téměř půl milionové investici. Její tvar se vrátil k původní podobě z doby vzniku stavby a rovněž provedení, jak věříme, bude trvanlivější, když pozinkové plechy nahradila měď.

Přípravy na velké opravy nevzbuzovaly žádná vedlejší očekávání, přesto se čas od času vynořily otázky, zda právě ve věži nemůže budova ukrývat nějaké tajemství. Lidé rádi zachovávají poselství, zvlášť, pokud mohou putovat napříč časem. Nesou s sebou jakýsi vzkaz do budoucna, který může a má přečkat své autory. A nedostupná místa věžních korouhví hradů či vrcholových kostelních křížů nabízejí ideální schrány pro tato budoucí odhalení. Podobný útvar sice věžička hýskovského kostela nemá, přesto si své tajemství uchovala. V jejím podkroví byl ukrytý tubus z měděného plechu. Jeho stáří bylo možno odhadnout, věžička se naposledy opravovala před více jak třiceti lety, v roce 1972. Otázkou však zůstávalo, zda obsahuje materiály pouze z této doby, anebo do něho byly vloženy listiny starší, z doby první rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století, či dokonce z doby stavby kostela před sto padesáti lety.

Za přítomnosti zástupců vlastníka objektu, Římskokatolické farnosti v Berouně,  archivářů, památkářů a muzejníků byla schrána otevřena na půdě Obecního úřadu v Hýskově dne 2. listopadu 2005. Pro někoho možná zklamání, pro jiného zajímavé poselství doby – zanechal je páter Smolák v roce poslední opravy: pár dobových mincí a pětikorunová bankovka, komentář k průběhu opravy a svědectví o vlažnosti duchovního života v obci, několik výtisků Katolických listů a – přiložený svazek starších dokumentů. Nebyly o mnoho starší, o pouhé tři čtyři roky, několik tiskovin jako výmluvná vzpomínka na nenaplněné naděje let 1968-69, vzpomínka, která prozrazovala trpkou zkušenost nesvobody a nejistoty tehdejší doby, jež byla nucena svoje svědectví skrývat. Takové obyčejné poselství z Absurdistánu.

 

V. Doubek

 

           

Soupis dokumentů obsažených v kovové schránce uložené ve věži hýskovského kostela

a otevřené dne 2. listopadu 2005.

 

·         In nomine Patris - strojopisný zápis faráře P. Vlastimila Smoláka z 13. října 1972, komentář k průběhu poslední opravy věže a obecně k duchovnímu životu v obci, 1 list

·         Nepokořená svoboda- fotoreportáž z událostí let 1968-69 v Československu [v Praze?], [1969?], 4 l.

·         Letov. Informační zpravodaj vedení podniku Letov n.p., č. 18, 27. března 1969, 10 l.

·         Občané, vlastenci! - letáková výzva XIV. sjezdu KSČ k hodinové stávce 23. srpna 1968, 1 l.

·         Literární listy, roč. I., č. 24, 8. srpna 1968, 8 l.

·         Lidová demokracie, roč. XXVIII., č. 241, 12. října 1972, 4 l.

·         Katolické noviny, roč. XXIV., č. 38, 17. září 1972, 3 l.

·         Katolické noviny, roč. XXIV., č. 39, 24. září 1972, 3 l.

·         Katolické noviny, roč. XXIV., č. 42, 15. října 1972, 3 l.

·         Dále tubus obsahoval 11,55 korun československých v dobových bankovkách a mincích:

-          pětikorunová bankovka

-          korunová mince

-          padesátihaléřová mince

-          pětihaléřová mince