Výtvarný kroužek

v MŠ Ledňáček Hýskov Školní rok 2003/2004

informace: jakubkova@quick.cz

 

Výstava dětských prací

Hýskovský advent 2003

 

Vyúčtování 2003

 

 

 

 

Informace pro rodiče o výtvarném kroužku

1) Rodiče se na začátku školního roku seznámí s informacemi o  organizaci výtvarného kroužku a přihlásí svoje dítě u učitelky. Tyto informace budou  na nástěnce v MŠ.

 

2) Výtvarný kroužek se bude konat každé úterý od 15 hodin.  Doba trvání 1 hodina, z toho 50 minut samostatné výtvarné činnosti + příprava a úklid. Činnost bude probíhat ve dvou pracovních skupinách, podle  počtu dětí.

 

3) Výtvarný kroužek povede jedna vedoucí  a alespoň jedna asistentka.

 

4) V šatně bude sešit s názvem „Výtvarka“. Rodiče vždy dopředu zapíší do sešitu svoje dítě na kroužek, podobně jako při docházce do školky.   Budeme se snažit, aby kroužek probíhal pravidelně každý týden. Pokud se hodina neuskuteční, bude tato informace napsaná vždy jeden den dopředu na nástěnce v MŠ.

 

5) Pro práci v kroužku by bylo vhodné, kdyby rodiče dětem připravili oblečení pro malování -  malovací tričko.

 

6) Po dohodě s učitelkou se můžou rodiče zúčastnit výtvarného kroužku a pomáhat dětem při práci.

 

7) Vedoucí kroužku nemůže dítě do výtvarné činnosti nutit. Proto se může stát, že se dítě kroužku nezúčastní, i když ho rodiče na hodinu přihlásí.

 

8) Všechny výtvarné práce budou po dokončení k prohlédnutí na nástěnce v MŠ. Vybrané práce mohou být vystaveny i na jiných výstavách v obci. Ostatní práce budou po půl roce vrácené autorům – dětem.

 

9)  Kroužek je bezplatný, výtvarné potřeby zabezpečí Mateřská škola Ledňáček Hýskov a na nákup speciálních potřeb přispěje občanské sdružení „Hýskov -Tady jsme doma“. Další sponzorské dary, materiální i finanční jsou vítány.

Barbora Jakůbková

Gábina Králová

Iveta Kohoutová

V Hýskově dne   2 . 9 . 2003

Děkujeme Vám za příspěvky na pomůcky a materiál dětem v MŠ Hýskov

 číslo účtu u KB Beroun:

51-4864330267/0100 variabilní symbol 300

 

 

 

 

 

Vyúčtování roku 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy

 

 

Výdaje

 

 

 

obč. sdružení Tajdom

3 000,00 Kč

 

materiál

2 657,70 Kč

 

 

příspěvky rodiče

1 330,00 Kč

 

 

 

 

 

celkem

4 330,00 Kč

 

celkem

2 657,70 Kč

 

 

zůstatek k 1. 1. 2004

1 672,30 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtěžek z prodejní výstavy Hýskovský advent 2003 za práce dětí

ve prospěch rekonstrukce kostela Narození Panny Marie v Hýskově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 490,00 Kč

 

 

 

© Občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA