Úpravy dopravního značení

 

 

Na popud člena Výboru našeho občanského sdružení pana Petra Resche s odkazem na podporu vznikajícího sdružení byla vyvolána jednání o dopravní situaci v Hýskově. Konkrétně se jednalo o ulici „Na Krétě“ a ulici „Libinskou“, v obou případech zde trápí obyvatele rychlá jízda bezohledných řidičů. Jednání skončila v obou bodech kompromisem.

Do ulice „Na Krétu“ jsme do místa autobusové zastávky navrhovali umístit přechod pro chodce, eventuelně v exponovaných časech snížit povolenou rychlost na 40 km/h. Vzhledem k chybějícím chodníkům však přechod pro chodce nepřipadá do úvahy a proto bude umístěna při vjezdu do obce výstražná značka „pozor děti“ s dodatkovou tabulkou v úseku „1,5 km“.

      Oblast Libin jsme navrhovali označit značkou obytná zóna, což též bohužel není možné a to proto, že úzké ulice v Libinech neumožňují parkování na místech, kde je to ze zákona v „obytných zónách“ povolené. Kompromisem bylo v září 2002 umístění značky maximální povolené rychlosti „30 km/h“ do Libinské ulice nad můstek, kde se připojuje ulice Nová.

 

 

© Občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA