Hýskov – tady jsme doma

 

 
            razitko

 

    Občanské sdružení vzniklo jako občanská iniciativa pro lidi se zájmem o plnohodnotný život obce, bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 26. 4. 2002, ustavující schůze proběhla 14. 6. 2002 za účasti 14 členů.

    Občanské sdružení je nevládní, neziskovou a nestátní organizací, která vytváří prostor pro nové projekty a pomáhá jejich realizaci. Nápadům, kterým nechybí chuť a energie, může nabídnout právní zakotvení, může je usměrňovat a tříbit v širší diskusi, může napomoci v hledání prostředků pro jejich realizaci. Sdružení bude existovat tak dlouho, dokud bude moci sloužit lidem, kteří s ním budou spojovat své představy o budoucnosti obce, v níž žijí a na níž jim záleží.

    Sdružení je připraveno v rámci svých zájmů a možností se podílet na diskusi o všech důležitých obecních aktivitách a přispívat k jejich zdárnému řešení. Věříme, že se při vzájemné vstřícnosti mohou správní a občanské aktivity vhodně doplňovat ke společnému prospěchu obce.

 

    Cíle sdružení naleznete v článku č. 3 Stanov a o aktivitách občanského sdružení se dočtete v „Činnostech“.  Jedná se především o práci s dětmi, ochranu historických památek, osvětovou činnost v oblasti kultury, ochrana přírody a krajiny, …. atd.

 

K 1. 11. 2004 má sdružení registrováno sdružení 21 členů z řad hýskovských občanů.

 

Statutární orgány:

 

Výbor: 

Petr Resch                     

Tel:

311635240

Jan Sohar                

 

603444112

Pavla Doubková

 

                                                           

Dozorčí rada:   Miloš Strnad

                       Soňa Hrdinová

                       Pavlína Hagarová

 

Účetní:  Věra Maršounová

 

        

Kontakty:

 

Sídlo: Hýskov 33, PSČ 267 06

nastenkaIČO: 265 90 379

Číslo účtu: 237793977 / 0300

Email: tajdom@hyskov.cz

 

Kontakt s veřejností:

 

Informativní vývěska byla 20. 6. 2003 slavnostně odhalena na návsi v Hýskově, vedle bývalé pošty, na plotě soukromého pozemku manželů Jakůbkových.

 

Vydáváme občasník „TAJDOM“, jehož první číslo vyšlo v říjnu 2002. K dispozici je v prodejně Jednoty v Hýskově v ulici na Břasích a v hýskovské mateřské školce. Můžete si jej také přečíst v Městské knihovně v Berouně.

 

Webové stránky www.hyskov.cz připravuje Ing. Anna Reschová.

 

 

 

 

 

© 2002-6 Občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA